Mobilitat

El Pla de Mobilitat Urbana Intermunicipal és una pla que s'està elaborant gràcies a un conveni signat entre la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Òdena.

Treballem amb la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa Mobal, xarxa destinada a la gestió de la mobilitat i la seguretat viària local

El Pla de mobilitat realitza una diagnosi de la situació actual de les diferents xarxes de transport (de vianants, de ciclistes, de transport públic, de vehicles motoritzats i aparcament, etc), elabora previsions de mobilitat futures d'acord amb els escenaris de planejament urbanístic i defineix un programa d'actuacions per a la millora de la mobilitat al municipi.

La Diputació de Barcelona va contractar a l'empresa Greccat SL després de ser aquesta l'empresa adjudicatària de l'acte licitatori del procediment obert.

Ara mateix, disposem del document de diagnòsi de la mobilitat a la conca. El podeu consultar aquí mateix.

Darrera actualització: 07.02.2017 | 13:56

Documents

Enllaços

Imatges

Darrera actualització: 07.02.2017 | 13:56