Pla d'igualtat de Gènere 2023-2028

3r Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2023-2028

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista en les polítiques públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya. Tal com reconeix la darrera Llei d’ Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015) “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits. Així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.

L'any 2022 s'ha treballat una nova diagnosi amb perspectiva de gènere i LGTBI a la Mancomunitat de la Conca d'Òdena a través d'un procés participatiu amb entitats del territori, d'enquestes a la població, entrevistes individualitzades i de trobades amb personal tècnic dels 7 ajuntaments. N'ha resultat un Pla d'acció per als propers 6 anys


El Pla es presenta en el marc de commemoració del 8M del 2023.

Les principals línies estratègiques de treball són:

  1. Impuls i transversalització de les polítiques de gènere
  2. Erradicació de les violències masclistes i LGTBIfòbiques
  3. Coeducació i producció cultural de les dones i del col·lectiu LGTBI
  4. Usos del temps i participació de les dones
  5. Qualitat de vida i cohesió social
Darrera actualització: 23.02.2023 | 12:17
Darrera actualització: 23.02.2023 | 12:17