Retirada de vehicles

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena gestiona la prestació dels serveis de retirada, transport i emmagatzematge de vehicles i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants.

L'àmbit territorial d'aquest servei són els termes municipals dels municipis que integren la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D'ÒDENA (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) en relació a la retirada de vehicles de les seves vies públiques, que esdevenen residu sòlid urbà.

Contingut de la prestació

Retirada de vehicles de la via pública o del dipòsit municipal o d’altres llocs que se li indiquin, previ requeriment de l’Ajuntament respectiu, en relació als supòsits següents:

  1. Vehicles abandonats en el dipòsit municipal amb motiu d’una infracció o immobilització.
  2. Vehicles abandonats a la via pública que tenen matrícula però no disposen de mitjans propis per a moure’s
  3. Vehicles abandonats a la via pública sense plaques de matrícula.

Previ requeriment de l'Ajuntament respectiu, l'adjudicatari ha de retirar de la via pública, del dipòsit municipal de vehicles o dels llocs que se li indiquin, tots els vehicles que se li relacionin. Aquests vehicles han de ser traslladats a les instal·lacions de què disposa l'adjudicatari.

 

 

Darrera actualització: 24.02.2017 | 16:52
Darrera actualització: 24.02.2017 | 16:52