Manteniment de la riera d'Òdena

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena porta a terme els treballs de manteniment del camí fluvial de la Riera d’Òdena. Els treballs es fan de manera periòdica amb l’objectiu de netejar i conservar l’espai. Les tasques inclouen la retirada d’arbres caiguts, desbrossada, plantació, arrabassament de soques, substitució de travessers de fusta malmesos, repintat de grafits, neteja de reixes de desguàs i d’embornal en el clavegueram i la reposició de pany de paviment de sauló i de formigó, entre d’altres tasques. Amb l’objectiu de conservar aquest camí de 7,28km de llargada, setmanalment es fa una neteja de l’entorn.

El camí fluvial de la riera d’Òdena es va inaugurar al febrer de l’any 2022. El camí és transitable a peu, en bicicleta, a cavall o bé en altres mitjans no motoritzats i permet anar caminant des del nucli urbà d’Òdena fins a Igualada seguint el traç de la Riera d’Òdena. 

L’obra va servir per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial i obrir-lo a la ciutadania perquè els vianants puguin descobrir elements d’interès geològic com els xaragalls de margues blaves, elements d’interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del Puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès cultural i arquitectònic com el Castell d’Òdena o el Cementiri Nou d’Igualada. 
 
Darrera actualització: 06.02.2024 | 11:11

Imatges

Darrera actualització: 06.02.2024 | 11:11