SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones

El Servei d'informació i atenció a les dones és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament si s'escau en relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d'altres. El caràcter generalista de les seves funcions ofereix un marc que garanteix la discreció i confidencialitat de la intervenció. SERVEI GRATUÏT

El servei s'organitza en tres unitats: 

  • La Unitat de coordinació i acollida porta a terme la coordinació interna i externa del servei; fa l'acollida d'usuàries i informació, orientació i derivació.
  • La Unitat d'assessorament jurídic , porta a terme l'orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixen assessorament legal així com les derivacions necessàries a d'altres serveis.
  • La Unitat d'assessorament psicològic porta a terme l'assessorament i primera atenció presencial a les dones que requereixin contenció psicològica, així com les derivacions necessàries a d'altres serveis.

La Conca d’Òdena disposa de 3 punts d’atenció del servei SIAD fixes. Igualada (amb dos punts d’atenció), Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, per la resta de municipis facilitem el servei de proximitat a la resta de municipis. Cal concertar visita per telèfon o per correu electrònic:

  • TELÈFON PER DEMANAR CITA: 63 63 65 63 1
  • CORREU DE CONTACTE: siad@micod.cat
Darrera actualització: 21.10.2020 | 13:57

Imatges

SIAD SIAD
Darrera actualització: 21.10.2020 | 13:57