Suplement Dones de la Conca d'Òdena

Cada 8 de març l'Àrea d'Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena edita un suplement pel diari La Veu, on es visualitzen les aportacions de les dones del nostre territori. Dones professionals, dones treballadores, dones emprenedores, interessants relats de vida que és imprescindible donar a conèixer a la nostra societat.

"L’especial “Dones” d’aquest any 2020 es proposa -a partir d’unes converses amb expertes en diferents àmbits de la comunicació local- de dur a terme un estudi més o menys profund sobre la presència i visibilització d’algunes professionals significades en aquests mitjans, bo i deixant obert l’interrogant sobre fins a quin punt a les nostres contrades podem parlar d’una consolidada igualtat de gènere a totes les plataformes -ràdio, televisió, premsa escrita i digital- d’aquests sectors de la comunicació.

Es tracta, doncs, d’un retallat estudi que apunta a posar en coneixement de la ciutadania l’agenda real de dades professionals de les dones que participen, a nivell laboral, en algun dels àmbits de la comunicació, mostrant al seu torn en quina mesura -aquestes- han pogut contribuir a trencar el sostre de vidre de la llarga i escassa presència femenina amb càrrecs significats als mitjans; i, el que és més, poder combatre a favor d’uns drets igualitaris entre homes i dones aquells estereotips sexistes secularment imposats.

Darrera actualització: 22.10.2020 | 14:35
Darrera actualització: 22.10.2020 | 14:35