Informe "Detecció de necessitats formatives al metall"

Dijous, 18 d'octubre de 2018 a les 00:00

Informe sobre les necessitats de les empreses del sector metall pel que fa a personal qualificat, detecció de perfils vacants i confecció d’un llistat de les competències requerides en aquest lloc de treball.

Des de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), i en el marc del programa ReinMET, s’ha realitzat un estudi que ha donat com resultat l’informe “Detecció de necessitats formatives al metall”

Aquest estudi s’emmarca dins el projecte ReinMET, el qual forma part d’un programa més global a nivell de la província de Barcelona anomenat Ocupació a la Indústria Local (OIL).

Es tracta d’un programa cofinançat per la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD, en endavant), i gestionat per la MICOD amb la col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), que té per objectiu recuperar la capacitat productiva i professional en tasques d’especialització per recolzar la reindustrialització en el sector metall a la Conca d’Òdena.

La primera fase del projecte ha consistit en realitzar una tasca acurada de prospecció i diagnosi per detectar les necessitats de les empreses del sector metall pel que fa a personal qualificat, detecció de perfils vacants i confecció d’un llistat de les competències requerides en aquest lloc de treball.

L’objectiu principal era el de comptar amb informació de primera mà sobre allò que necessiten les empreses del sector per tal de poder dissenyar una oferta formativa adaptada a les seves necessitats així com per seleccionar els perfils més adients que hi puguin encaixar. Aquesta informació és d’especial interès ja sigui pel propi programa ReinMET com per d’altres programes que actuïn sobre el sector metall i puguin cobrir perfils i/o necessitats als quals no arribi el propi programa.

Amb aquest objectiu s’ha realitzat un enviament massiu de l’enquesta de detecció de necessitats de professionals  a empreses del sector metall de la comarca de l’Anoia, mitjançant l’eina Google Formularis, per tal de facilitar la participació de les empreses així com per recollir els resultats en format digital. L’enviament massiu s’ha repetit en diverses ocasions i s’ha reforçat amb trucades telefòniques així com amb visites presencials, tanmateix per aprofundir en la informació facilitada per part de les empreses. El feedback ha estat de 50 enquestes respostes a partir de les quals s’ha realitzat l’explotació de resultats.

En el present estudi es troba, doncs, una valoració dels resultats obtinguts de l’explotació de les enquestes i un apartat final de conclusions.

Darrera actualització: 18.10.2018 | 14:19