La Conca Industrial 4.0 aposta per la formació pràctica en els joves perquè aprenguin un ofici

Dilluns, 19 d'octubre de 2020 a les 00:00

La Conca Industrial 4.0, programa subvencionat per la Diputació de Barcelona, té l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels/les joves de la Conca en el sector industrial.

Els dotze  joves  de entre 16 i 25 anys que participen en el programa de la MICOD la  Conca Industrial 4.0 finalitzen amb èxit les sessions de Prevenció de Riscos en l’ àmbit específic de Soldadura on obtenen el Nivell Bàsic de prevenció de Riscos Laborals en treballs de Soldadura.

En les sessions de Primers Auxilis han assolit l’ aprenentatge de les tècniques més eficaces per fer front a una emergència mèdica. De manera que, permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins posar-la en mans d’equips sanitaris. Han realitzat una formació en suport vital bàsic

El mòdul de Soldadura amb una durada de 76 hores pràctiques  va començar el dijous vuit d’octubre i finalitza el 29 d’ octubre aprendran a conèixer les diferents màquines i materials emprats en els processos de soldadura, així com les seves funcions i utilització, portar a terme petits treballs de soldadura en reparacions de baixa complexitat , així com donar suport als oficials de manteniment.  Al llarg de la part pràctica del mòdul es donarà molta importància a saber tindre cura i mantenir en perfecte estat de conservació els estris i màquines utilitzades i conèixer i identificar correctament tots els materials i magnituds utilitzats en els processos de soldadura .

Darrera actualització: 21.10.2020 | 11:23