El programa coeducatiu arriba a una vintena de centres de la conca

Dijous, 2 de febrer de 2017 a les 09:00

El programa coeducatiu de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha arribat a 10 centres educatius de la conca d’Òdena aquest mes de gener.

La coeducació és un dels objectius principals del Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat, i pretén consolidar i incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits educatius reglats i no reglats dels cinc municipis de la Conca.

Hi ha una clara percepció de la desigualtat de gènere com un problema social i cultural que requereix mesures transversals i d’una major implicació de tota la comunitat educativa. L’àmbit educatiu és percebut com un dels més idonis per propiciar canvis i transformacions en les relacions de gènere, a partir del treball amb les futures generacions. Així, es demana al professorat i als equips directius dels centres escolars i també als i les responsables dels espais educatius no reglats o informals, com ara centres i espais de lleure, que es formin i tinguin una major implicació en la implementació de la coeducació. A més, també es creu que els mitjans de comunicació virtual i les xarxes socials haurien de difondre, entre la població més jove, una cultura igualitària i sense discriminacions de gènere.

Només aquest mes de gener, les propostes que han arribat als centres, que en el cas de primària treballen els estereotips de gènere, la coresponsabilitat, les relacions igualitàries, contes que trenquen amb les històries tradicionals sexistes, la publicitat que discrimina per raó de gènere, o el feminismes, han estat forces. S’hi han adherit les escoles Gabriel Castellà, Jesús Maria, Montbou, Castell d’Òdena, Maria Borés i Pompeu Fabra. Pel que fa a secundària les propostes treballades aquest mes de gener s’han enfocat a prevenció del ciberassetjament, a desmitificar l’amor romàntic i plantejar formes de relació des de la diversitat, la identificació del masclisme a la televisió sobretot a la publicitat i també l’acceptació de la pròpia identitat trencant amb els valors estereotipats de la societat i els models tradicionals i heteronormatius. Les sessions s’han desenvolupat al Monalco, a l’Escola Anoia a l’Institut Montbui i al Milà i Fontanals. Els propers mesos es treballaran altres temes com la diversitat sexual, noves referències de masculinitat trencant amb les idees de la masculinitat normativa, gelosia i violència, sexualitat i prevenció de relacions conflictives entre joves.

El Programa coeducatiu 2016/17 preveu més de 100 tallers als centres de la conca d’Òdena, i arribarà a 21 centres educatius de primària i secundària i també grups de joves com el Cau Jove de la Pobla o a l’Espai Jove d’Òdena aquest curs.

Darrera actualització: 16.05.2017 | 11:19