Riu Anoia

ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA LLERA I L’ENTORN DEL RIU ANOIA

· L’objectiu general que persegueix l’actuació de manteniment, conservació i millora de la llera del riu Anoia és la de recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs així com actuacions d’ordenació vegetal encaminades a l’eliminació d’espècies al•lòctones i substitució per espècies autòctones que millorin la funcionalitat hidràulica i ambiental.També es pretén mantenir aquest espai al voltant del riu garantint les seves funcions socials, de mobilitat i connectivitat i sobretot, garantint les funcions del riu com a connector ecològic i eix natural vertebrador de la conca, tot conservant els seus valors naturals i la seva biodiversitat.

· D’aquest objectiu més general en podem treure d’altres:

          - Mantenir els trams endegats o amb algun tipus d’intervenció ja realitzada.

- Conservar la vegetació de restauració autòctona preservant la funcionalitat ambiental i procurant  no dificultar la capacitat hidràulica de la llera.

- Conservar el mobiliari instal•lat a la zona de camins (bancs, papereres i baranes)

- Neteja i retirada de deixalles

- Fomentar l’ús social del riu emfatitzant els aspectes paisatgístics i ecològics, considerant el riu com a eix integrador de poblacions properes.

- Garantir la seguretat dels usuaris.

· L’àmbit concret on es vol actuar per al manteniment, conservació i millora de la llera i l’entorn del riu Anoia comprèn el tram del riu Anoia al seu pas pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i la Pobla de Claramunt, tots ells municipis integrants de la Mancomunitat intermunicipipal de la conca d’Òdena.

Per tirar endavant aquesta actuació de manteniment, conservació i millora de la llera i l'entorn del riu Anoia, la Mancomunitat ha signat un conveni d'encàrrec de gestió amb l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua). La realització d'aquestes tasques de manteniment, conservació i millora de la llera del riu Anoia es va iniciar un expedient de contractació per tal de fer una licitació seguint un procediment negociat sense publicitat. L'empresa TAC, sccl, és l'empresa adjudicatària i actualment ja està realitzant les tasques de manteniment i conservació encarregades.

 

Darrera actualització: 07.07.2017 | 13:57
Darrera actualització: 07.07.2017 | 13:57