Pla d'igualtat de Gènere 2016/19

II Pla d'Igualtat de Gènere MICOD 2016-19

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya. Tal com reconeix la darrera Llei d’ Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015) “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits. Així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.

Durant l'any 2015 la Mancomunitat va elaborar el II Pla d'Igualtat de Gènere a través d'un procés participatiu amb entitats del territori, d'enquestes a la població i de trobades amb personal tècnic dels 5 ajuntaments. El document s'ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona.


El Pla es va presentar en el marc de la commemoració del 8 de març del passat 2016.

Les principals línies estratègiques de treball són:

  1. Compromís amb els feminismes i l'equitat de gènere
  2. Acció contra la violència masclista
  3. Drets i qualitat de vida
  4. Coeducació
  5. Reformulació de temps i treballs
  6. Reconeixement del lideratge i participació de les dones

El document inclou una diagnosi de situació de la Mancomunitat a partir de la qual s'han detectat necessitats. D'aquí parteixen els principals objectius a treballar i les accions a dur a terme els propers anys.

A l'any 2019, s'ha dut a terme una avaluació de les accion realitzades fins el moment, que cal finalitzar en el 2020. Per tal de poder fer una correcta avaluació i el disseny del nou Pla, s'ha sol·licitat la pròrroga del II Pla d'Igualtat de la MICOD per dos anys. 

Darrera actualització: 22.10.2020 | 11:28
Darrera actualització: 22.10.2020 | 11:28